wpc02352ed.png
wp3297d534_0f.jpg
wp70a49ba1.png
wp385eaa98_0f.jpg
Ilonka Celie
Initiatiefneemster van Imiesj
wpe2adadd6.png
Praktijk voor lichaamsgerichte
systeemtherapie
wp335a4cbe.png
wp6ff7dbee.png
wpa10679aa.png
wpb2fafc6a.png

WIE WIJ ZIJN

ONZE DIENSTEN

ZO KUNT U ONS BEREIKEN

INFO VOOR PROFESSIONALS

CURSUSSEN, WORKSHOPS, SEMINARS, TRAININGEN

 

►ONZE DIENSTEN
Onderwijs en opvoeding

Steeds meer ouders, onderwijskrachten en hulpverleners hebben te maken met kinderen die opvallen door ‘apart’ gedrag, wijze uitspraken of grote gevoeligheid. Zij ervaren de kinderen en jongeren van deze tijd zo ‘anders’ dan de jeugd van vroeger.

 

Een belangrijke reden hiervoor is de ongekend snelle evolutie van menselijk bewustzijn. Kinderen en jongeren van deze tijd hebben onmiskenbaar een andere innerlijke belevingswereld dan mensen uit voorgaande generaties en hebben een andere begeleiding nodig.De (gedrags)verschijnselen die ze laten zien worden in alle culturen en kosmologieën ter wereld kenmerkend genoemd voor de intuïtieve of spirituele mens.

 

Omdat er nog relatief weinig bekend is over de gevolgen van veranderend bewustzijn stuit de omgeving vaker op onbekende situaties of knelpunten.

Vooral in de onderwijspraktijk wordt dit zichtbaar. Kwaliteiten en gedragsuitingen van kinderen worden nogaleens verbijzonderd of zelfs aangezien voor symptomen van leer- en gedragsstoornissen.

Zo vallen steeds meer kinderen buiten de boot.

Men beseft dat ze een andere aanpak nodig hebben, maar welke?

 

Imiesj ondersteunt kinderen, ouders en betrokkenen om de kinderen van deze tijd beter te begrijpen en te begeleiden. Kerndoelen zijn: Informatievoorziening, bevorderen van de kwaliteit van de onderlinge relatie en een heldere wederzijdse communicatie.

 

Wat kinderen nodig blijken te hebben is een begeleiding die meer gericht is op kwaliteiten, eigenheid en mogelijkheden en minder op datgene wat er ontbreekt of mis is. Moeilijkheden omzetten in mogelijkheden biedt perspectief. Hoe meer mogelijkheden je ziet en leert kennen, hoe meer keuzevrijheid je ervaart.

Om dit te kunnen bereiken stelt Imiesj het coachen van kinderen op hun kern, de mens die ze wezenlijk zijn, centraal. Als opvoeder verrijken van datgene wat al voorhanden is.

Vanzelfsprekend betekent dit dat je als volwassene kinderen coacht vanuit je eigen kern, de mens die jij wezenlijk bent.

 

Maatwerk voor professionals

Speciaal voor onderwijsgevenden en professionele hulpverleners biedt Imiesj trainingen op maat waarbij bezield leren en leven vanuit jouw eigen kern, persoonlijk leiderschap en het inzetten van jouw volledige potentieel en groeimogelijkheden centraal staan.