wpc02352ed.png
wp3297d534_0f.jpg
wp70a49ba1.png
wp385eaa98_0f.jpg
Ilonka Celie
Initiatiefneemster van Imiesj
wpe2adadd6.png
Praktijk voor lichaamsgerichte
systeemtherapie
wp335a4cbe.png
wp6ff7dbee.png
wpa10679aa.png
wpb2fafc6a.png

WIE WIJ ZIJN

ONZE DIENSTEN

ZO KUNT U ONS BEREIKEN

INFO VOOR PROFESSIONALS

CURSUSSEN, WORKSHOPS, SEMINARS, TRAININGEN

 

►INFO VOOR PROFESSIONALS
Lichaamsgerichte systeemtherapie

Met Lichaamsgerichte systeemtherapie focust Imiesj zich op het in samenhang functioneren van lichaam, hoofd, hart en ziel en beschouwt het lichaam hierbij als een levend systeem, een heelheid van fysieke, emotionele, mentale en spirituele elementen, welke een directe relatie heeft met de (sociale) context en het systeem waarbinnen het individu verkeert.

De combinatie van lichaamsgerichte therapie en systeemtherapie ondersteunt het werkelijk leren kennen, verbinden en integreren van de afzonderlijke ‘vergeten’ kwaliteiten van lichaam, hoofd, hart en ziel  Ooit ingehouden levenskracht komt weer vrij en levensenergie kan stromen.

Lichaamsgericht werken vanuit een systemisch perspectief helpt mensen hun innerlijke Zelf te begrijpen binnen een groter geheel, het geeft inbedding, houvast en structuur. Lichaamsgerichte systeemtherapie biedt ook vaak nieuw behandelingsperspectief  als andere begeleidings- en werkvormen vanuit hun natuurlijke begrenzingen niet toereikend blijken te zijn. Er kunnen  verrassende inzichten ontstaan en er wordt ruimte gecreëerd  voor het inslaan van nieuwe wegen.

Het eclectische karakter van De CELIE Methode sluit daar naadloos bij aan.