wpc02352ed.png
wp3297d534_0f.jpg
wp70a49ba1.png
wp385eaa98_0f.jpg
Ilonka Celie
Initiatiefneemster van Imiesj
wpe2adadd6.png
Praktijk voor lichaamsgerichte
systeemtherapie
wp335a4cbe.png
wp6ff7dbee.png
wpa10679aa.png
wpb2fafc6a.png

WIE WIJ ZIJN

ONZE DIENSTEN

ZO KUNT U ONS BEREIKEN

INFO VOOR PROFESSIONALS

CURSUSSEN, WORKSHOPS, SEMINARS, TRAININGEN

 

►WIE WIJ ZIJN
De CELIE Methode
Met de Celie methode wil Imiesj een ontmoetingsplek bieden met zorg en aandacht voor lichaam, hoofd, hart en ziel. Daarbinnen is ruimte voor het unieke, oorspronkelijke en het persoonlijke, het bekende zowel als het onbekende.

De Celie Methode is daarbij zowel:
•  een zienswijze,
•  een eclectische benadering,
•  als een betekenisgevend en verbindend principe.


Centraal bij de Celie Methode staat het bewegen vanuit bewust Zijn en hiertoe het draagvlak en de draagkracht in onszelf werkzaam te laten zijn. Daarbij wordt houvast en inzicht  geboden door te werken met rustpunten en bouwstenen die we Stepping Stones noemen. Dit verheldert en is simpel. Simpel omdat iedereen erover kan beschikken, verhelderend omdat het perspectief biedt.