wp66402f5a.png
      ‘Leven vanuit
       eigen kracht,
in harmonie met
 je innerlijke zelf ‘
wp579b5916.png
wp2c8f2c42.png
Praktijk voor lichaamsgerichte systeemtherapie
wp45c2c7ef_0f.jpg
wp58069a35.png
wp8f5aa5ef.png
wp884d7b7d.png

WIE WIJ ZIJN

ONZE DIENSTEN

ZO KUNT U ONS BEREIKEN

INFO VOOR PROFESSIONALS

CURSUSSEN, WORKSHOPS, SEMINARS, TRAININGEN

 

wp8abda748.png
wp28008387_0f.jpg

Met de CELIE Methode bouwt Imiesj samen met jou Stepping Stones naar nieuw perspectief’

De huidige tijd vraagt soms veel van ons.

We zijn niet meer gewend stil te staan en te

luisteren naar onze innerlijke wijsheid.

Stevig en evenwichtig op je benen staan,

lekker in je vel zitten lijken dan onbereikbaar.

Je hoofd zegt rechtsaf en je gevoel linksaf.

Je voelt je niet op je plek en ervaart onrust

en onbestemdheid. Er ontbreekt iets, maar

wat?Je verlangt ernaar om naar je

hartenwens te leven maar hoe realiseer je dat?

 

Houvast en steun

Imiesj biedt houvast en steun aan kinderen en volwassenen, die, om welke reden

dan ook, voor betekenisvolle vragen of veranderingen in hun leven staan, waar zij

alleen geen passend antwoord op lijken te vinden. Maar ook aan hen die door  

onverwachte ingrijpende gebeurtenissen in hun leven dreigen te worden overspoeld.

Imiesj reikt de handvatten aan om het evenwicht in je leven te hervinden.

 

Ontmoetingsplek met zorg en aandacht

Imiesj biedt je een ontmoetingsplek met zorg en aandacht voor lichaam, hoofd,

hart en ziel. Met de CELIE Methode brengt Imiesj je weer in contact met

je eigen richting, je oervertrouwen, je potentie, (verborgen) krachtbronnen.

Imiesj helpt je dit zo te integreren in het leven van alledag, dat je een voor

   jou zin- en betekenisvol leven kunt leiden.

 

Leven wie je bent

Imiesj werkt vanuit de visie dat ieder mens in zichzelf de mogelijkheden heeft om

antwoord te vinden op wat zich in haar of zijn leven voordoet. Imiesj beperkt zich

niet tot knelpunten, maar heeft ook een open oog, oor en gevoel voor ongebruikte

en onbenutte mogelijkheden en onvermoede talenten.

Het is de kracht van Imiesj jou hiermee in contact te brengen, zodat je

   kunt leven naar je oorspronkelijke intentie.

wpea5be202_0f.jpg
Drs. Ilonka Celie
Initiatiefneemster van Imiesj
wp5533b116.gif
wp646438f5.png

HEALING  ARTS

  Ervaringsgerichte workshop

  van 1 dag (basiscursus)

 

• Leven en werken met de

  MAYA TZOLKIN

  Introductiecursus van 1 dag

 

• VERANDER JE BUIKKLACHT

  OP EIGEN KRACHT

  Training van 5 bijeenkomsten

 

Data op aanvraag

ACTIVITEITEN